Security Consulting s.r.o.

Bezpečnostní audity a poradenství

Bezpečnostní poradenství

Pro podnikatelské subjekty je problematika bezpečnosti a krizového řízení nadstavbou, která legislativně a odborně stojí mimo hlavní zřizovací aktivity většiny společností. Spolupráce s externí společností je v této oblasti typickým příkladem přínosného a výhodného outsourcingu, v rozsahu, který je zásadně prakticky použitelný, bez zbytečných administrativních zátěží partnerských subjektů.

Proč spolupracovat
s naší společností

Společnost Security Consulting s.r.o. Vám pomůže celý proces kompletně zrealizovat, od auditu až po závěrečnou realizaci všech bezpečnostních opatření.

Náš tým

Disponujeme týmem specialistů, kteří se zaměřují na bezpečnostní rizika a jejich odstranění.

Naše znalosti

Problematiku auditů chápeme skutečně komplexně, máme odborníky na techniku i finance. Vytvoříme profesionální dokumentaci v souladu s platnou legislativou.

Naši klienti

Mezi našimi klienty naleznete jak menší společnosti, tak velké firmy. Všem jsme dokázali pomoci realizovat komplexní řešení bezpečnostní problematiky.

Videozáznam:
Tvorba metodiky pro zadání auditu.

Na konferenci Bezpečná škola 2016 Ing. Libor Sladký vystoupil s tématem přednášky: Tvorba metodiky pro zadání auditu. Přednáška informovala o důležitosti kvalitního zadání auditu škol pro jeho správné vyhodnocení.

Portfolio

Security Consulting s.r.o. nabízí svým klientům vysoce odborné konzultační a projekční služby.
Jsme tým bezpečnostních a projekčních expertů, kteří se rozhodli věnovat své znalosti a čas ochraně tzv. měkkých cílů. Dále zpracováváme projekční a rozpočtovu dokumentaci staveb.

Bezpečnostní audit/

Cílem auditu je jasně definovat bezpečnostní hrozby, stanovit míru rizika jejich vzniku, popsat současný stav a navrhnout zlepšení. Audit je nezbytným základem účinného bezpečnostního řešení.

Auditní zpráva/

Slouží k tomu, aby všechna budoucí rozhodnutí o bezpečnostních opatřeních dávala smysl vzhledem ke skutečným potřebám.

Bezpečnostní studie/

Bezpečnostní posouzení je první etapa předprojektové přípravy návrhu systému technické ochrany objektu, majetku, osob i technologií uvnitř objektu.

/Projekty, rozpočty

Vypracujeme technické návrhy s předběžnou cenovou nabídkou, zpracujeme projektovou realizační dokumentaci, položkové rozpočty pro slaboproudé systémy.

/Autorský dozor

Nejdůležitějším cílem autorského dozoru je dodržení hlavních zásad celkového řešení projektu stavby a udržení souladu mezi jednotlivými částmi dokumentace stavby.

/Revize elektro

Provádí se dle platných norem a zahrnuje revize elektroinstalace od měření el. energie přes jistící a ochranné prvky v rozvaděčích až po koncové obvody zásuvky, osvětlení a pevně připojené spotřebiče.

Ke stažení

Zde naleznete ke stažení veškeré tiskové materiály, kde získáte podrobnější informace.

REFERENCE

V současné době jsou naší hlavní referencí projekt auditů škol. Karlovarský kraj si nechal zpracovat důkladnou analýzu zabezpečení všech svých škol. Z ní pak vyplynula potřebná opatření v každé z nich. Na základě těchto auditů je dále zpracován projekt specifický pro potřeby každé školy.

Kontakty

SECURITY consulting s.r.o., Hory 106, 360 01 Karlovy Vary
Telefon: +420 353 235 712, E-mail: info@securityconsulting.cz

Bezpečnostní specialista:
Ing. Libor Sladký, GSM: +420 731 441 861, E-mail: info@securityconsulting.cz

Projekce, rozpočty:
Jan Beran, GSM: +420 731 441 872, E-mail: beran@securityconsulting.cz